[Review of: . Mosquito Empires. Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620-1914]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit