[Review of: N. Bulst (1988) La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XIIe XVIIe s. Actes du colloque de Bielefeld 1985)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)516-519
TijdschriftLe Moyen Âge: revue d'histoire en de philologie
Volume3-4
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit