[Review of] N. Dew, Orientalism in Louis XIV's France

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)112
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit