[Review of: N. Ferguson (2011) Civilization: The West and the Rest]

P. de Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-115
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit