[Review of: N. Fryde (1997) Ein mittelalterlicher deutscher Großunternehmer: Terricus Teutonicus de Colonia in England 1217-1247]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)592-594
TijdschriftZeitschrift für Historische Forschung
Volume26/4
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit