Review of: New perspectives on power and political representation from ancient history to the present day: repertoires of representation / ed. by Harm Kaal and Daniëlle Slootjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-346
Aantal pagina's2
TijdschriftParliaments, Estates and Representation
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2020

Citeer dit