[Review of] Nieuwe uitgave van Hugo de Groot over de Opstand. Jan Waszink (vert.), Hugo de Groot. Kroniek van de Nederlandse Opstand 1599-1588, Nijmegen: Vantilt, 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdragereview of a Dutch tanslation of Hugo Grotius' Annals of the Dutch Revolt
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit