[Review of: Nop Maas (2006) Seks!... in de negentiende eeuw]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)207
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume31 (2007)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit