[Review of: Norbert Kunz (2005), Die Krim unter deutscher Herrschaft (1941–1944): Germanisierungsutopie und Besatzungsrealität]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)728–730
Aantal pagina's3
TijdschriftCentral European History
Volume39
StatusGepubliceerd - dec. 2006

Citeer dit