Review of Noriko O. Tsuya, Wang Feng, George Alter, James Z. Lee et al.Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900. [Review of: N.O. Tsuya (2010) Prudence and Pressure. Reproduction and Human Agency in Europe and Asia, 1700-1900.]

J. Kok

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)96-97
  TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit