[Review of: N.R Arhammar et al. (Eds.) (1984) Miscellanea Frisica. In nije bondel Fryske stúdzjes; een nieuwe bundel Friese studies; a new collection of Frisian studies.]

S. Dyk, J.F. Hoekstra, W. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)16-29
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit