Review of O. Weijers, A Scholar’s Paradise: Teaching and Debating in Medieval Paris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)414-416
TijdschriftHistory of Humanities
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit