[Review of: P. Auer (2005) Dialect change. Convergence and divergence in European Languages]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

82 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)178-180
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit