[Review of: P. Hazenbosch (2009) Voor het volk, om Christus' wil. Een geschiedenis van het CNV]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)95-96
TijdschriftTijdschrift Recht en Arbeid
Volume2
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit