[Review of: P. Kramer (1992) Nai Seelter Woudeboek / Neues Friesisches Wörterbuch / Nij Seelter Wurdboek I. A - E.]

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)102-103
TijdschriftIt Beaken
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit