[Review of: P. Morren (2000) De eerste kruistocht (1095-1099)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

142 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-15
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume14
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit