[Review of: P. Stabel (2002) International trade in the Low Countries (14th-16th centuries). Merchants, Organisation, Infrastructrure]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)41-44
TijdschriftNederlandsch Economisch Historisch Archief
Volume17/2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit