Review of Paul Brinkman, The second Jurassic dinosaur rush. Museums and paleontology in America at the turn of the twentieth century." [Review of: Paul Brinkman (2010) The second Jurassic dinosaur rush. Museums and paleontology in America at the turn of the twentieth century.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)356-357
TijdschriftArchives of Natural History
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit