Review of: Paul Otto, The Dutch-Munsee Encounter in America; The Struggle for Sovereignty in the Hudson Valley (New York, 2006)

Kees-Jan Waterman, MA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-56
TijdschriftDe Halve Maen: magazine of the Dutch colonial period in America
Volume79
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit