[Review of] Paul van der Steen, De ongehoorde helft. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019) en Monique Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller, De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019). Van politieke bacteriën en een rode kakelkip. Honderd jaar vrouwenkiesrecht in twee publicaties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

46 Downloads (Pure)

Samenvatting

Recensie van twee recente publicaties over honderd jaar vrouwenkiesrecht.
Vertaalde titel van de bijdragePolitical bacteria and a : A century of women's suffrage in two publications.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)80
Aantal pagina's81
TijdschriftHistorica
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2019

Keywords

  • Political History
  • Women's History

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[Review of] Paul van der Steen, De ongehoorde helft. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019) en Monique Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller, De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht (Amsterdam 2019). Van politieke bacteriën en een rode kakelkip. Honderd jaar vrouwenkiesrecht in twee publicaties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit