Review of: Peer Vries and Annelieke Vries, Atlas of Material Life. Northwestern Europe and East Asia, 15th to 19th century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-196
TijdschriftCanadian Journal of Netherlandic Studies
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit