[Review of: Ph.H. Breuker (1996) Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)241-242
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume51
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit