[Review of: Philip T. Rutherford (2007), Prelude to the Final Solution: The Nazi Program for Deporting Ethnic Poles, 1939–1941]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)323-325
Aantal pagina's3
TijdschriftCentral European History
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jun. 2008

Citeer dit