[Review of: Philologia Frisica anno 2012.Lêzings fan it njoggentjinde Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 13, 14 en 15 juny 2012. (Fryske Akademy, 2014)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)191-195
Aantal pagina's5
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume64
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit