[Review of: . Pirates in paradise; A modern history of Southeast Asia’s maritime marauders]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftAsian Affairs (London)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit