[Review of: P.J. Rimmer. The City in Southeast Asia; Patterns, Processes and Policy]

S. Gibbings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)352-354
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit