Review of: Pollak (2015) Archäologische Denkmalpflege zur NS-Zeit in Österreich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)321-324
Aantal pagina's4
TijdschriftArchaeologia Austriaca
Nummer van het tijdschrift100
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit