Review of: Post-Specimen Encounters Between Art, Science and Curating / Edward Juler, Alistair Robinson (eds.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftSehepunkte. Rezensionsjournal fur die Geschichtswissenschaften
Volume2022
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit