[Review of: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine, special issue of Harvard Ukrainian Studies 12–13 (1988–1989)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)79-80
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume105
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit