Review of: Protschky (2011) Images of the tropics. Environment and visual culture in colonial Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-162
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume169
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit