[Review of: R. Bodek (2010) The Fruits of Exile. Central European Intellectual Immigration to America in the Age of Fascism]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
TijdschriftCercles: revue pluridisciplinaire du monde anglophone
Nummer van het tijdschriftr61
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit