[Review of: R. Cordes (2008) Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674. Leven enwerk van een kleurrijk schrijver]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit