[Review of: R. de Haan (1986) Wurdlist foar it offisjele ferkear I]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)104-107
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit