[Review of: R. Kammelar (2004) Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)176-177
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit