[Review of] R. Kubben, Regeneration and hegemony: Franco-Batavian relations in the revolutionary era, 1795-1803

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)413-414
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume124
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit