[Review of: R. Mrazek (2010) A certain age; colonial Jakarta through the memories of its intellectuals]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)570-572
TijdschriftAsian Studies Review
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit