[Review of: R. Ray (2009) Cultures of Servitude: Modernity, Domesticity, and Class in India]

M. de Regt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume55
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit