[Review of: Richard Lawton and Robert Lee (2002) Population and Society in Western European Port Cities, c.1650-1939]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)293-295
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume49
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit