[Review of: . Ritual and world change in a Balinese princedom]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftAnthropological Forum
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit