[Review of: Robert Bohn, ed. (1997), Die deutsche Herrschaft in den "germanischen" Ländern 1940–1945]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417–419
Aantal pagina's3
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume47
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit