[Review of: Robert Kleih, Föhrer, Friese, Friesländer? Eine empirische Untersuchung zur Beziehung von Sprach und Identität in Nordfriesland (Estrikken/Alstrake 111; ISBN 978-3-945743-12-6)]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)96-98
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume69
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 30 jun. 2020

Citeer dit