[Review of] Roemer Visscher, Brabbeling (1614): Een Bloemlezing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

219 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)416-417
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit