Review of Roger Knight's Commodities and Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)197-200
TijdschriftBusiness History Review
Volume89
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit