[Review of: Rogier Millet. Winkelen in weelde. Warenhuizen in West-Europa 1869-2000]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)260-262
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume49
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit