[Review of: Roland Schechter (2003) Obstinate Hebrews. Representations of Jews in France, 1715-1815]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)148-150
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume49
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit