[Review of: Rolf de Weijert-Gutman, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580). Gifts, Burial Practices and Remembrance. Memoria in the Utrecht Charterhouse. (Utrecht: Dissertation Utrecht University, 2015)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)294-297
Aantal pagina's4
TijdschriftThe Medieval Low Countries. An Annual Review
Volume4
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit