[Review of: Rolf H. Bremmer Jr., Stephen Laker and Oebele Vries (eds.), Directions for Old Frisian Philology. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 73 / Estrikken 96 (Amsterdam / New York 2014).]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

296 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume65
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit