[review of: Rombouts (2014) Singing Bronze. A History of Carillon Music]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit