[Review of: Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overdaad en stagnatie. Stadsfinanciën, staatsvorming en economie in het hertogdom Gelre (ca. 1340-1550]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)326-330
TijdschriftThe Medieval Low Countries. An Annual Review
Volume5
StatusGepubliceerd - 29 dec. 2018

Citeer dit