Review of: Ruth Oldenziel and Mickael Hard, Consumers, Tinkerers, Rebels. The People Who Shaped Europe.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)114-115
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit